Gamzee

Finckozoo

 

ZACK_68

: you can build ? 

Gamzee

: no kill >:v 

Finckozoo

ZACK_68

 

ZACK_68

disconnected! 

Finckozoo

Gamzee

 

Gamzee

disconnected! 

Finckozoo

disconnected! 

BOB

entered the game! 

BOB

disconnected! 

BOB

entered the game! 

BOB

disconnected! 

ella no te ama

entered the game! 

ella no te ama

disconnected! 

ella no te ama

entered the game! 

ella no te ama

: 1 

ella no te ama

disconnected!